عزیمت روحانی و جمعی از کابینه به مشهد

روحانی و جمعی از اعضای هیئت دولت عازم مشهد مقدس شدند
خدمت
جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

روحانی و جمعی از اعضای هیئت دولت به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله واعظ‌طبسی عازم مشهد مقدس شدند.

منابع خبر
عزیمت روحانی و جمعی از کابینه به مشهد جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
روحانی عازم مشهد شد فردا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴