صدور مجوز نشر کتاب در خراسان رضوی الکترونیکی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مشهد- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: صدور مجوز کتاب در این استان از طریق سامانه الکترونیکی میسر شد

منابع خبر