اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۹۴ رای موافق

اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۹۴ رای موافق
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۳ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰