برگزاری میز خدمت در اداره کل کار خراسان شمالی

برگزاری میز خدمت در اداره کل کار خراسان شمالی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: خراسان شمالی اداره کل