در یک عملیات انتحاری وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان کشته شد

رادیو زمانه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

خانزاده، یکی از وزرای ضد طالبان پاکستان و رئیس ایالت پنجاب در طرح اقدام ملی پاکستان علیه تروریسم بود. او اخیراً تصمیم جدید دولت برای بازاجرای مجازات اعدام در پرونده‌های تروریستی را تأیید کرده بود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز