در یک عملیات انتحاری وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان کشته شد

رادیو زمانه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

خانزاده، یکی از وزرای ضد طالبان پاکستان و رئیس ایالت پنجاب در طرح اقدام ملی پاکستان علیه تروریسم بود. او اخیراً تصمیم جدید دولت برای بازاجرای مجازات اعدام در پرونده‌های تروریستی را تأیید کرده بود.

منابع خبر