گراهام: هر دو حزب اصلی آمریکا در تحریم ترکیه متحد هستند

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر