حجاج بیت الله الحرام در عرفات

تصاویر: حجاج بیت الله الحرام در عرفات

فردا
جهان نیوز - ۲ مهر ۱۳۹۴

نزدیک به سه ملیون زائر خانه خدا مراسم وقوف در «عرفات» را آغاز کردند.

منابع خبر