پیروزی آلمان مقابل فلاند دز شب وداع شواینی/جمهوری ایرلند عمان را گلباران کرد