روحانی: از نظر من تحریم شکسته شده است

روحانی: از نظر من تحریم شکسته شده است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: روحانی تحریم شکسته

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰