زمان ارزشیابی و پیش ثبت‌نام دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد

زمان ارزشیابی و پیش ثبت‌نام دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تاریخ ارزشیابی نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و پیش ثبت‌نام نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد.

به اطلاع دانشجویان می‌رساند، دانشجویان جهت برنامه ریزی بهتر آموزشی و جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمان انتخاب واحد ضمن انجام ارزشیابی و پیش ثبت‌نام نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱. در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان پیش ثبت‌نام نیم‌سال آتی وجود نخواهد داشت.

۲. دانشجویانی که پیش ثبت نام را انجام ندهند در روز‌های اول و دوم ثبت‌نام اصلی مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود. با توجه به اینکه تعیین ظرفیت و برنامه ریزی بر مبنای آمار ثبت پیش ثبت نام خواهد بود مسئولیت عدم وجود ظرفیت بر عهده دانشجو است که پیش ثبت نام را انجام نداده باشد.

۳. دانشجویانی که پیش ثبت نام را انجام دهند مجاز به شرکت در ثبت نام اصلی در موعد مقرر هستند این دانشجویان در روز‌های اول و دوم ثبت نام اصلی فقط مجاز به انتخاب دروس اخذ شده در مرحله پیش ثبت نام بوده و در روز‌های باقی مانده ثبت نام اصلی در صورت وجود ظرفیت نسبت به انتخاب سایر دروس اقدام کنند.

۴.

به دانشجویانی که تصمیم دارند از مزایای دانشجویی ترم آخر استفاده کنند توصیه می‌شود حتماً پیش ثبت‌نام را انجام داده در غیر اینصورت مسئولیت عدم وجود ظرفیت برای دروس باقی مانده آن‌ها به عهده دانشجو است.

با عنایت به اینکه برنامه ریزی دروس معارف اسلامی، دروس عمومی و دروس پایه بر مبنای آمار پیش ثبت‌نام خواهد بود لذا تایید می‌گردد جهت برنامه ریزی بهتر برای ارائه در ارائه دروس نیمسال آینده حتما تمامی دانشجویان ضمن انجام ارزشیابی و پیش‌ثبت‌نام در انتخاب دروس نیز دقت لازم را داشته باشند.

بر این اساس زمان ارزشیابی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود از ۱۸ تا ۲۴ اردییبهشت ماه و زمان پیش ثبت‌نام ۲۷ ماه جاری تا ۳ خرداد ماه سال جار‌ی است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰