شرکت نفت توتال فرانسه به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی محاکمه می شود

رادیو فردا - ۴ آذر ۱۳۹۳

دادستانی پاریس اعلام کرده است که شرکت نفت توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در اطلاعیه دادستانی پاریس گفته می شود که این رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون دلار بین سال های ۱۹۹۵ تا۲۰۰۴میلادی به یک مقام ایرانی در ارتباط با بستن قراردادهایی برای توسعه سه میدان نفت و گاز در پروژه میدان گازی پارس جنوبی پرداخت شده است. دادستانی پاریس علیه دو واسطه ایرانی پرداخت این رشوه نیز اقامه دعوی کرده است. شرکت توتال سال گذشته بیش از ۳۹۸ میلیون دلار در ارتباط با همین اتهام به آمریکا پرداخت کرد و در پی آن دادستانی پاریس توصیه کرده بود که این شرکت و کرسیتف د مارژری، مدیرعامل آن در فرانسه محاکمه شوند. مدیرعامل توتال ماه گذشته در حادثه هواپیمای شخصی اش در مسکو کشته شد. .

منابع خبر