اجرای طرح تغییر الگوی کشت افزایش درآمد کشاورزان قمی را درپی دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

قم - ایرنا - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:‌ اجرای طرح تغییر الگوی کشت که طی سال های اخیر با پشتیبانی دولت در قم آغاز شده است علاوه بر کاهش مصرف آب و ارتقا بهره وری،‌ با کمک به اقتصادی شدن فرآیند تولید محصولات، افزایش درآمد کشاورزان استان را در پی داشته است

منابع خبر