سرعت تلاش دولتمردان از مردم کمتر است

سرعت تلاش دولتمردان از مردم کمتر است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸دریافت ۹ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸