اسکارلت جوهانسون دیگر سفیر آکسفام نیست

اسکارلت جوهانسن به خاطر آگهی اسرائیلی از آکسفام رفت
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۱۰ بهمن ۱۳۹۲

*خبر کوتاه* اسکارلت جوهانسون، هنرپیشه آمریکایی یک روز پس از انتقاد موسسه بین المللی آکسفام درباره نقش آفرینی اش در تبلیغی تلویزیونی برای کارخانه…

    

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز