مسجد امام حسن(ع) شاهرود تخریب شد

مسجد امام حسن(ع) شاهرود تخریب شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰دریافت ۱۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط