نصیرزاده در تدوین آئین‌نامه‌ها باید نظر کارشناسان و خبرگان را هم جویا شود

نصیرزاده در تدوین آئین‌نامه‌ها باید نظر کارشناسان و خبرگان را هم جویا شود
زندگی فوتبال
زندگی فوتبال - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ 

حبیب‌الله شیرازی اظهار داشت: نصیرزاده اخیراً مسئولیت تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها را در فدراسیون فوتبال بر عهده گرفته است. البته ایشان باید دقت کنند که به تنهایی نباید تصمیم‌گیری کند و فقط دستورالعمل‌های فیفا و AFC را ملاک قرار دهد بلکه باید نظر خبرگان، کارشناسان و مسئولان فوتبال را هم جویا شود.

وی افزود: همانطوری که وقتی در مجلس قرار است قانونی تصویب شود در کمیسیون‌های مختلف در مورد آن قانون بحث و بررسی می‌شود و نظر کارشناسان و افراد خبره را جویا می‌شوند و خروجی‌ها و ورودی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس قانونی به تصویب می‌رسد.

شیرازی با اشاره به تدوین مقررات جدید برای ثبت قراردادها گفت: بهتر بود قبل از تدوین این مقررات رؤسای هیئت‌های فوتبال در محلی جمع می‌شدند و نظرات خود را بیان می‌کردند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نظر مسئولان و کارشناسان و افرادی که کارهای عملی انجام می‌دهند مقررات را تدوین کرد.

رئیس هیئت فوتبال تهران با اشاره به اختلاف نظر نصیرزاده با فریدون اصفهانیان اظهار داشت: هنوز آئین‌نامه‌ جدید کمیته داوران به ما ابلاغ نشده است. اگرچه این آئین‌نامه در هیئت رئیسه به تصویب رسیده بنابراین بهتر است در تدوین این آئین‌نامه نیز نظرات افکار عمومی جامعه فوتبال، خبرگان، کارشناسان و مسئولان فوتبال را هم جویا شد نباید تدوین یک آئین‌نامه قائم به فرد باشد.

منابع خبر