هرات مرکز اصلی کشت زعفران در افغانستان

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

رئیس اتحادیه زعفران کاران افغانستان با بیان اینکه هرات مرکز اصلی کشت زعفران در افغانستان است، گفت: واردات زعفران از کشورهای همسایه صحت ندارد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸