سرفه‌های شدید و طولانی نشانه سیاه سرفه است/ سیاه سرفه به شدت مسری است

خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی سرفه‌های شدید و طولانی را نشانه سیاه سرفه دانست و این بیماری را به شدت مسری توصیف کرد

منابع خبر