زمان برداشت مابه التفاوت یارانه ها

تابناک - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

بنابر اظهارات معاون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، برداشت ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم برای سرپرستان خانوار امکان‌پذیر می‌شود.

سید جلال الدین عارفیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که آیا ادعای برداشت ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه مرحله اول و دوم از حساب‌ها صحت دارد یا خیر ؟ پاسخ داد: در هیچ یک از مراحل واریز یارانه‌ها وجهی از حساب‌ها خارج نشده است و این امر شامل ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم نیز می‌شود؛ بر همین اساس این رقم از هیچ حسابی خارج نشده ا ست.

وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ۲۵ بانک عامل برای واریز یارانه‌ها همکاری دارد، گفت: هر چند برخی از بانک‌ها قابلیت ارایه گزارش صورت حساب به افراد را دارند، اما برخی دیگر از این امکان برخوردار نیستند و به همین دلیل ۲۸ هزار تومان در برخی حساب‌ها مشاهده نمی‌شود.

معاون سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: هر بانکی دارای مکانیزم خاصی است و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در این امر دخل و تصرفی ندارد.

به گفته عارفیان، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، برداشت مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم برای سرپرستان خانوار امکان‌پذیر می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت دو مرحله به طور تقریبی برای تمامی سرپرستان خانوار واریز شده است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱