عکس/چهارراه یوسف آباد سال ۱۳۴۰

عکس/چهارراه یوسف آباد سال ۱۳۴۰

فردا
فردا - ۲۸ آبان ۱۳۹۳منبع:جوان و تاریخ

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۸ آبان ۱۳۹۳
فردا - ۲۸ آبان ۱۳۹۳