وضع بیمه درمانی در آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای جهان

وضع بیمه درمانی در آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای جهان
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

باراک اوباما در ارتباط با وعده بهبود بیمه درمانی تحت فشار بوده است باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، طی نطقی در کنگره این کشور خواهان اصلاح بیمه درمانی شده است. یکی از اهداف اصلی او گسترش پوشش بیمه درمانی است تا میلیون ها آمریکایی که در حال حاضر بیمه نیستند نیز بتوانند از آن بهره مند شوند. اما مشکل دیگر در باره نظام درمانی آمریکا هزینه بالای آن است و منتقدان آقای اوباما می گویند طرح های او این مشکل را بدتر می کند. وقتی بیمه درمانی آمریکا درست عمل می کند کمتر از بیمه های درمانی سایر کشورهای جهان نیست. اما هزینه اش بالاست.

"باراک اوباما در ارتباط با وعده بهبود بیمه درمانی تحت فشار بوده است باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، طی نطقی در کنگره این کشور خواهان اصلاح بیمه درمانی شده است"هزینه بیمه درمانی - خصوصی و عمومی -بیش از شانزده درصد درآمد ملی است. این رقم در هیچ کشور صنعتی دیگر جهان مشاهده نمی شود. فرانسه، کانادا، آلمان و تعداد معدودی دیگر از کشورهای صنعتی ۱۰ تا یازده درصد از درآمد ملی خود را صرف بیمه های درمانی می کنند. برخی، از جمله بریتانیا و ژاپن، نصف آمریکا برای بیمه های درمانی خود هزینه می کنند. هزینه ای که نظام درمانی آمریکا متقبل می شود برای دارندگان بیمه های درمانی خوب مزایای زیادی در بر دارد.

اما بیش از چهل میلیون آمریکایی بیمه نیستند و از برخی جنبه ها مردم آمریکا در کل از مراقبت های پزشکی در این کشور راضی نیستند. فردی که در آمریکا متولد می شود طول عمرش در مقایسه با فردی که در دیگر کشورهای صنعتی متولد می شود، کمتر است. بنا به گفته سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، آماری که اخیرا جمع آوری شده است نشان می دهد یک آمریکایی چهار سال کمتر یک فرد ژاپنی عمر می کند. اما سرزنش کردن نظام بیمه درمانی آمریکا درست نیست. برخی از این مرگ و میرها شاید به خاطر تفاوت های اجتماعی باشد.

"یکی از اهداف اصلی او گسترش پوشش بیمه درمانی است تا میلیون ها آمریکایی که در حال حاضر بیمه نیستند نیز بتوانند از آن بهره مند شوند"آمار بالاتر قتل و چاقی مفرط، که ارتباطی به کیفیت بیمه درمانی ندارد، از جمله علل تفاوت بین جوامع است. برخی تحلیلگران گفته اند که اگر این عوامل وجود نداشت، طول عمر مردم آمریکا به طور چشمگیری بیشتر از دیگر کشورهای توسعه یافته بود. به هر حال، نظام درمانی در آمریکا هزینه بالایی دارد. با پیرتر شدن جامعه و راغب تر شدن مردم به استفاده از امکانات درمانی جدید و اغلب پرهزینه، فشار بر نظام درمانی آمریکا بیش از پیش مشهود خواهد شد

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸