از هر ده کودک ۴ نفر کاربر اینترنت

از هر ده کودک 4 نفر کاربر اینترنت
عصر ایران
عصر ایران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

جستجو و گشت در دنیای اینترنت فراگیر شده است تا جایی که‌ کم سن و سالترین‌ کاربر اینترنت ۲ ساله است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران امروزه کودکان نسبت به والدین خود بیشتر در دنیای اینترنت جست‌وجو می‌کنند و وقت بیشتر خود را با کامپیوتر سپری می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهند از هر ۵ کودک زیر ۷ سال ۴ تای‌ آنها بیشتر از ۳ ساعت خود را در روز با کامپیوتر می گذراند والدین وقت کم‌تری را برای آموزش و تربیت بچه‌هایشان سپری می کنند و بچه‌ها تمام اطلاعات خود را از دنیای مجازی به دست می‌آورند و در این صورت والدین کم‌ترین میزان کنترل را روی فرزندانشان‌ دارند.

بچه‌ها در دنیای اینترنت می توانند تجربه‌های مثبتی داشته باشند اعتماد کنجکاوی و اشتیاق به کاوش در این دنیای جدید و ارتباطاتی که فراهم کرده است موجب شده بچه‌ها احتیاج به نظارت و رهنمود‌هایی داشته باشند تا بدانند چگونه در دنیای اطلاعات تجربه‌های شاد، سالم و پرباری‌ داشته باشند

منابع خبر
از هر ده کودک ۴ نفر کاربر اینترنت عصر ایران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
از هر ده کودک ۴ نفر کاربر اینترنت باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲