آغاز خدمت رسانی درمانگاه هلال احمر در بیمارستان حیدریه عراق

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

نجف اشرف - ایرنا - مدیر درمانگاه جمعیت هلال احمر ایران مستقر در بیمارستان حیدریه از آغاز بکار و آمادگی کامل نیروها برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸