همایش میراث عرفانی ایران زمین در بسطام

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸

شاهرود- ایرنا- نخستین همایش علمی میراث عرفانی ایران زمین با حضور اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در بسطام آغاز شد

منابع خبر
همایش میراث عرفانی ایران زمین در بسطام خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸