همایش میراث عرفانی ایران زمین در بسطام

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸

شاهرود- ایرنا- نخستین همایش علمی میراث عرفانی ایران زمین با حضور اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در بسطام آغاز شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۰ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸