تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان غرب آسیا

جهان نیوز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل میزبان پیروز شد و به قهرمانی رسید.

منابع خبر
تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان غرب آسیا جهان نیوز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد خبرگزاری فارس - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد ورزش ۳ - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵