سرپرست دبیری فدراسیون تنیس روی میز معرفی شد

سرپرست دبیری فدراسیون تنیس روی میز معرفی شد
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۲ تیر ۱۳۹۸

رئیس فدراسیون تنیس روی میز بعد از گذشت یک ماه از استعفای دبیر این فدراسیون، سرپرست دبیری را مشخص و منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پیمان حسنی از امروز مسئولیت سرپرست دبیری این فدراسیون را عهده دار خواهد بود.

حسنی از مربیان و کارشناسان تنیس روی میز است که سابقه سال ها همکاری با فدراسیون را نیز دارد.

پیش از ین محمود نظری دبیر فدراسیون تنیس روی میز بود. وی ۲۱ اردیبهشت ماه به دلیل مسائل شخصی از این سمت کناره گیری کرد.

منابع خبر