برای همکار نجیب و دوست داشتنی ام

برای همکار نجیب و دوست داشتنی ام
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

میثم بهرامی از  آنهایی است که امروز وقتی شنیدم از ما جدا می شود، دلم گرفت. با اینکه میثم دبیر سرویس ورزشی خبرآنلاین بود و من با این حوزه فاصله ای به اندازه یک میلیون سال نوری دارم، اما امروز که دارد می رود احساس می کنم چقدر دوستش داشته ام.

۱۰سال او را بطور مداوم دیده ام و هر بار انگار آرامتر از دفعه قبل. میثم در تعریف من خندان و خوش برخورد، آرام و نجیب، مودب و شوخ، بشدت محترم و شدیدا متواضع است. در عین حال وجدان کاری اش همیشه رشک برانگیز بوده است.

شاید غرور همیشگی ام اجازه نداده به او بگویم چقدر از متانت و اخلاق و ادب و پشتکار و پرکاری اش، چیز یاد گرفته ام . کاش او نمی رفت و این غرور من همچنان ادامه می یافت.

حالا کاملا احساس کسی را دارم که برادر کوچکترش را نمی تواند هر روز ببیند و همین خودش تلخ است.

حتی تلختر از تنباکوی قلیانی که میثم به آن عشق می ورزد .

برایش هرجا هست ، آرزوی تندرستی و بهروزی دارم.

۱۷۱۷

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹