مارونوچی قلب تجارت توکیو با ۲۳۰ هزار کارمند و ۴ هزار شرکت

ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی در آلمان با از سرگیری تجارت با ایران
خدمت
یورو نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

مارونوچی در قلب توکیو یکی از زنده ترین محله های بازرگانی در سراسر جهان است. در این قسمت از برنامه «هدف»، به توکیو رفته ایم تا یکی از زنده ترین مناطق…

منابع خبر