بارش شدید تگرگ و باران در خیابان ولیعصر تهران

بارش شدید تگرگ و باران در خیابان ولیعصر تهران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ فروردین ۱۴۰۲دریافت ۲۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

ایسنا - ۱ فروردین ۱۴۰۲
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
تابناک - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: خیابان ولیعصر باران تگرگ

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۸ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۸ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۸ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۸ فروردین ۱۴۰۲