تدبیر دولت تدبیر و امید درباره مسکن مهر چیست؟ / از خوابگاه مهر تا سیستم بانکی تحت فشار

تدبیر دولت تدبیر و امید درباره مسکن مهر چیست؟ / از خوابگاه مهر تا سیستم بانکی تحت فشار
فردا
فردا - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

سرویس اقتصادی «فردا»: تأمین مسکن افراد مختلف جامعه همیشه به عنوان یک مسأله مهم و قابل تأمل در رده‌های تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود. در این بین، مسکن افراد کم‌درآمد جایگاه ویژه‌ای در این تصمیم‌گیری‌ها دارد چراکه تملک مسکن این افراد از طریق روش‌های مرسوم بازار و خرید و فروش‌های معمول، بسیار سخت صورت می‌پذیرد. به همین جهت نمی‌توان تأمین مسکن اقشار پایین‌دست جامعه ـ از حیث درآمد ـ را به دست بازار سپرد و دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان کلان کشوری در این بین نقش مهمی دارند. به همین جهت، در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های حمایتی از این طبقات اجتماعی صورت می‌گیرد تا آنان نیز بتوانند در مسکن‌های متناسبی برای خود سکنی گزینند.

.

منابع خبر