تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار پرواز کرد

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار پرواز کرد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ تیر ۱۴۰۰دریافت ۱ MB

منابع خبر