گلزار شهدا به مراکز فرهنگی تبدیل شود

گلزار شهدا به مراکز فرهنگی تبدیل شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱دریافت ۲۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: مراکز فرهنگی گلزار شهدا