سرعت افزایش مصرف کنندگان "شیشه"

گزارش قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف شیشه
همشهری
تابناک - ۱۰ مهر ۱۳۸۸

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: متاسفانه سرعت افزایش مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی مانند "شیشه" با وجود این که مدت زمان زیادی از ورود آنها به بازار مصرف نمی گذرد به شدت بالا است. طه طاهری این مسئله را در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر میزان رشد مصرف شیشه در کشور عنوان و تاکید کرد: متاسفانه قیمت ماده مخدر شیشه که یک مخدر گران قیمت و بسیار مخرب محسوب می شود در یک سال اخیر از ۱۲۰ میلیون تومان برای هر کیلو به ۲۵ میلیون برای هر کیلو کاهش یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان مصرف این ماده مخدر خطرناک بسیار بالا رفته و ما نیز شاهد میزان افت قیمت آن هستیم. این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به دیگر نشانه های میزان مصرف یک ماده مخدر اظهار داشت: با نگاهی به آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و ترک اعتیاد و رصد کردن رفتارهایی که معتادان به این ماده مخدر از خود نشان می دهند به نوعی دیگر متوجه افزایش میزان مصرف کنندگان این ماده مخدر می شویم. این کارشناس آسیبهای اجتماعی با اشاره به تبعاتی که مصرف این گونه مواد مخدر برای مصرف کنندگان دارد، گفت: مواد مخدری مانند تریاک و هروئین مصرف کننده را منزوی و درون گرا می کنند اما مواد مخدر صنعتی جدید به دلیل محرک بودن، بر فرد تاثیراتی می گذارد که موجب واکنشهای عجیب و غریب و خطرناک آنها به محیط و اطرافیان خود می شود. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به غیر قابل قبول بودن قوانین موجود برای برخورد با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان این نوع از مواد مخدر گفت: از قوه قضائیه می خواهیم که یک قانون میان بر جدای از قوانین موجود برای برخورد قاطع تر و مناسب تر با این مسئله که سلامت و اخلاق جامعه را هدف قرار داده است، تهیه شود.

"قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: متاسفانه سرعت افزایش مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی مانند "شیشه" با وجود این که مدت زمان زیادی از ورود آنها به بازار مصرف نمی گذرد به شدت بالا است"جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با جدی خواندن تاثیرات مصرف اعتیادآورهای صنعتی و روان گردانها به علت نوع اثری که بر مصرف کنندگان می گذارد و محیط اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار داشت: شاخص ترین تاثیرات در مصرف ‌کنندگان شیشه این است که مصرف این مواد به هیچ وجه درمان ندارد، چرا که به جنون تبدیل می ‌شود و اشتغال، تحصیل و فعالیتهای اجتماعی مصرف کنندگان این مواد به دلیل لزوم مراجعه آنها به مراکز درمان روانی کاملا دچار اختلال می ‌شود. طه طاهری، پشت ترویج مصرف اعتیادآورهای صنعتی و روان ‌گردانها را یک جریان سازمان یافته تجاری و فرهنگی دانست و گفت: از چهار سال گذشته در کشور ما پدیده مصرف مواد مخدر صنعتی در حال تبدیل به یک مسئله جدی است و ما نیز تمام توان دستگاههای اجرایی را به پرداختن موضوع مصرف اعتیادآورهای صنعتی و پروتکل درمانی آنها معطوف کرده ‌ایم. بنا بر گفته های این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز درهیچ جای دنیا پروتکل مشخصی برای درمان اعتیاد به اعتیادآورهای صنعتی تدوین نشده است. در حالی که مراحل تحقیقاتی و مطالعاتی تدوین این پروتکل در ایران آغاز شده است. این کارشناس آسیبهای اجتماعی افزایش نرخ جرم و جنایت را از تاثیرات اجتماعی شیوع مصرف اعتیادآورهای صنعتی در جامعه بیان کرد و افزود: مصرف ‌کنندگان این مواد بر خلاف مصرف ‌کنندگان مواد مخدر سنتی که درون گرا و گوشه گیر می‌شوند، هیجانی، پرخاشگر، ‌متمایل به جنایات سنگین و متوهم می ‌شوند که این امر خطرناک بودن تاثیرات اجتماعی مصرف این مواد را نشان می ‌دهد.

منابع خبر