توکلی رکورد ملی هفتگانه ایران را شکست

جهان نیوز - ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

نماینده بانوان ایران در ماده هفتگانه مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا رکورد ملی این ماده را ترقی داد و پنجم شد.

منابع خبر
توکلی رکورد ملی هفتگانه ایران را شکست جهان نیوز - ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
توکلی رکورد ملی ایران را شکست تابناک - ۱۴ خرداد ۱۳۹۴