سند تحول قضایی باید مبنای عملکرد روابط عمومی در قوه قضاییه باشد

خبرگزاری میزان - ۲۸ تیر ۱۴۰۰

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از روابط عمومی به عنوان واحد پیشگام و تصمیم ساز در تحقق سند تحول قضایی برشمرد و گفت: سند تحول قضایی باید مبنای عملکرد روابط عمومی در قوه قضاییه باشد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز