مخالفت صندوق بین‌المللی پول با قطع روابط با ایران

فشار بر صندوق جهانی پول برای قطع رابطه با ایران
خبرنامه ملی ایرانیان
عصر ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

صندوق بین المللی پول در واکنش به تقاضای یک موسسه آمریکایی ضدایرانی برای پیوستن این نهاد بین المللی به تحریمهای واشنگتن علیه تهران تاکید کرد: صندوق بین المللی پول روابط خود با ایران را قطع نمی کند.

به گزارش مهر، الجزیره امروز در گزارشی اعلام کرد: مقامات صندوق بین المللی پول اخیر تقاضای یک موسسه آمریکایی ضدایرانی را که خواستار قطع روابط این نهاد بین المللی با بانک مرکزی ایران شده بود را رد کرده است.

بر این اساس، این موسسه آمریکایی از صندوق بین المللی پول تقاضا کرده بود که به روند تحریمهای اقتصادی اروپا و آمریکا علیه ایران بپیوندند. صندوق بین المللی پول در واکنش به این تقاضا تاکید کرد عضویت ایران در این نهاد بین المللی، با تحریمها علیه این کشور ارتباطی ندارد.

الجزیره در ادامه با اشاره به اینکه موسسه آمریکایی "اتحاد ضدایران هسته ای" متشکل از دیپلماتها و مقامات دولتی سابق آمریکایی است، اعلام کرد: این موسسه از صندوق بین المللی پول تقاضا کرده بود که روابطش با بانک مرکزی ایران را قطع کند و یا اینکه عضویت ایران در این موسسه مالی بین المللی را به حالت تعلیق درآورد.

از سوی دیگر این موسسه ضدایرانی از دیدار اخیر "کریستین لاگارد" با "محمود بهمنی" رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول (قریب به یک ماه پیش) انجام شد، انتقاد کرد.

این موسسه آمریکایی که ریاست آن بر عهده "مارک والاس" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل است، همچنین از تمجید کریستین لاگارد از ایران و بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است.

منابع خبر