امریکا هشدار کره شمالی به واشنگتن پیش از آزمایش هسته ای را تایید کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

تهران - وزارت امورخارجه امریکا روز سه شنبه تایید کرد که کره شمالی پیش از آنجام سومین آزمایش هسته ایش به امریکا در این مورد هشدار داده بود.

منابع خبر