توضیحات سخنگوی دولت در مورد جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱

توضیحات سخنگوی دولت در مورد جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز