یک نماینده: ایران مجوز ورود نظامی به خاک پاکستان دارد

ایران مجوز ورود به خاک پاکستان را دریافت کرد
دیگربان
عصر ایران - ۲۶ آذر ۱۳۹۳

آصفری یادآورشد: ایران و پاکستان قصد دارند برای اجرای این توافقنامه یک حلقه امنیتی مستحکم تشکیل دهند. ۲ طرف علاوه بر آن توافق کردند که با یک تاکتیک راهبردی – امنیتی برای از بین بردن گروهکهای تروریستی در مرز مشترک ایران و پاکستان وارد عمل شوند

منابع خبر