پاسخ تند ستاد روحانی به باقری و جلیلی

پاسخ ستاد روحانی به معاون جلیلی: با آن سند دوصفحه ای پر از غلط آبروی ایران را در جهان بردید..
خبرنامه ملی ایرانیان
جهان نیوز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

ستاد حسن روحانی در پاسخ به علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که ریاست ستاد انتخاباتی جلیلی را در انتخابات برعهده دارد آورده است: مگر شما، بعنوان مذاکره کنندگان فعلی پرونده هسته ای ایران، اجازه دارید تا بدون هماهنگی و تایید رهبری نظام، تصمیم مهمی اتخاذ کنید که مذاکره کنندگان قبلی اینکار را انجام داده باشند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
اخبار روز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
اخبار روز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲