پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی در اولویت نخست سازمان‌ها باشد

خبرگزاری میزان - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سازمان‌ها و ادارت عضوشورای حفظ حقوق بیت المال مصوبات را بصورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد

منابع خبر