صفحه اول روزنامه ها در اولین روز ریاست جمهوری روحانی (عکس)