صفحه اول روزنامه ها در اولین روز ریاست جمهوری روحانی (عکس)

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه  13 مرداد، 4 آگوست (به روز شد)

پیک ایران
عصر ایران - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲



منابع خبر
صفحه اول روزنامه های سیاسی- اجتماعی یکشنبه باشگاه خبرنگاران - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲