کنعانی: بی درنگ پاسخی هولناک به رژیم صهیونسیتی خواهیم داد

کنعانی: بی درنگ پاسخی هولناک به رژیم صهیونسیتی خواهیم داد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲ مهر ۱۴۰۱

به گزارش خبرآنلاین ناصر کنعانی در واکنش به اظهارات نخست وزیر رژیم آپارتایدصهیونیستی در توییتی نوشت:

نخست وزیر رژیم تروریستی شماره یک

جهان، به تقلید از سلف شکست خورده خود، از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل برای نفرت پراکنی و تهدید ملت ایران سوء استفاده کرد.

این شیوه عمل مرسوم آن ها برای تهدید جهان و اخاذی است.

ایران ثابت کرده است که در صورت هرگونه تجاوزی، در دادن پاسخی هولناک درنگ نخواهد کرد.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر

اخبار مرتبط