قیمت پراید و سمند در بازار و کارخانه/جدول

فردا - ۱۵ تیر ۱۳۹۲

باشگاه خبرنگاران: قیمت خودرو سمند و پراید در بازار به شرح زیر است.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۲۰.۶۲۰.۰

۲۳.۸۰۰.۰

SE سمند

۲۶.۸۵۰.۰

۲۹.۰.۰

دوگانه سوز
LX سمند

۲۳.۰.۰

۲۶.۵۰۰.۰

LX سمند

۲۶.۷۰۰.۰

---

یورو ۴
LX سمند

۲۸.۵۰۰.۰

۳۱.۰.۰

MUX سمند سورن

۲۶.۵۰۰.۰

---

با رینگ معمولی
MUX سمند

سورن

۳۰.۵۰۰.۰

---

ELX سمند

سورن

۲۸.۵۰۰.۰

---

با رینگ معمولی
ELX سمند

سورن

۳۲.۰.۰

---

با تریم بژ
ELX سمند

سورن

۳۵.۰.۰

۳۵.۰.۰

با موتور ای اف ۷
ELX سمند

سورن

۲۴.۲۸۰.۰

۲۸.۰.۰

بدون مالتی پلکس
EF7 سمند

۲۴.۵۳۰.۰

۲۸.۳۰۰.۰

مالتی پلکس
EF7 سمند

۲۷.۹۸۰.۰

---

با داشبورد جدید یورو ۴
EF7 سمند

۲۷.۶۹۰.۰

۲۹.۰.۰

دوگانه سوز
EF7 سمند

۲۸.۶۹۰.۰

---

دوگانه سوز یورو ۴
EF7 سمند

---

۱۷.۵۰۰.۰

EX پراید

۱۳۲

---

۱۶.۰.۰

LE پراید

۱۳۲

۱۵.۰.۰

۱۶.۳۰۰.۰

SX پراید

۱۳۲

۱۴.۵۹۱.۰

۱۵.۶۰۰.۰

SL پراید ۱

۳۲

---

۱۷.۷۰۰.۰

پایه گازسوز
SL پراید ۱۳

۲

---

۱۶.۳۰۰.۰

EX پراید ۱

۴۱

---

---

LE پراید ۱

۴۱

۱۴.۲۱۳.۰

۱۵.۳۰۰.۰

SX پراید ۱

۴۱

۱۳.۷۲۰.۰

---

SL پراید ۱

۴۱

---

۱۷.۳۰۰.۰

EX پراید ۱

۱۱

---

۱۶.۵۰۰.۰

LE پراید ۱

۱۱

۱۵.۲۶۸.۰

۱۶.۸۰۰.۰

SX پراید ۱

۱۱

۱۴.۷۷۶.۰

۱۶.۰.۰

SL پراید ۱

۱۱

۱۴.۴۷۴.۰

۱۵.۱۰۰.۰

SL پراید ۱۳۱

---

۱۷.۳۰۰.۰

پایه گازسوز
SL پراید ۱۳۱

۱۴.۹۶۷.۰

۱۶.۰.۰

SX پراید ۱۳۱

---

۱۵.۸۰۰.۰

LE پراید ۱۳۱

۱۶.۷۷۴.۰

۱۷.۳۰۰.۰

پایه گازسوز
LE پراید ۱۳۱

۱۵.۷۶۷.۰

۱۶.۴۰۰.۰

EX پراید ۱۳۱

۱۷.۲۶۷.۰

۱۷.۹۰۰.۰

پایه گازسوز
EX پراید ۱۳۱

منابع خبر