آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد

آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ دی ۱۳۹۹

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات نامه اخیر خود به روسای دانشگاه ها درباره همکاری با روسای دانشگاههای استان در راستای ساماندهی آموزش عالی گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تمرکز زدایی در بخش‌هایی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آموزش‌عالی و مشارکت دادن دانشگاه‌های هر استان و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت استانی، آیین نامه‌ای تحت عنوان «مدیریت استانی موسسات آموزش عالی» تدوین کرده است.

وی ادامه داد: در این آیین نامه اختیار تصمیم‌گیری در موارد متعددی از امور مرتبط به شورای استانی متشکل از مدیران موسسات آموزش‌عالی مستقر در استان، داده شده است.

وزیر علوم ادامه داد: در این راستا یکی از دانشگاههای استان به انتخاب وزارت علوم به عنوان «دانشگاه مُعین» مسئولیت هماهنگی و انجام امور دبیرخانه‌ای مدیریت استانی را به عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: واگذاری اختیار تصمیم‌گیری، پیشنهاد طرح‌های کارشناسی شده بخصوص در موارد خاص استانی، با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای هر استان، می‌تواند بهره‌گیری از توان کارشناسی و علمی آموزش عالی را در تحقق اهداف و برنامه‌ها، موثرتر محقق کنند.

به گزارش مهر نامه منصور غلامی وزیر علوم به روسای دانشگاه ها به شرح زیر است :

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته، درخصوص تعیین دانشگاه‌های معین در استان‌ها تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، تمرکز زدایی، شبکه‌سازی علمی و هم‌افزایی مؤسسات آموزش عالی و نیز مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های آموزش عالی در استان‌ها است.

وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه تعیین دانشگاه‌های معین در اجرای مصوّبۀ شمارۀ ۹۵/۷۴۱۸/ دش مورخ ۲۷/‌۰۴/‌۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوّبۀ جلسۀ شمارۀ ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشوراست، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، با تعیین یکی از روسای دانشگاه‌های استان به عنوان نماینده وزارت علوم در استان ذیربط، انجام مواردی همچون تسهیل روابط میان بخش‌های مختلف آموزش عالی، متناسب‌سازی و متوازن کردن توسعۀ مؤسسات، کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیّات میان ساختارهای آموزش عالی مدنظر است.

غلامی خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور تصریح کرد: مقتضی است در اجرای اسناد و مصوّبات قانونی فوق‌الذکر، همکاری لازم با رئیس دانشگاه معین و نماینده وزارت در استان صورت پذیرد.

وزیر علوم در بخش دیگری از این نامه متذکر شد: بدیهی است هویّت مستقل مؤسسات آموزش عالی استان‌ها، هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیّزۀ آن‌ها کمافی‌السابق در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به قوّت خود باقی است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ دی ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ دی ۱۳۹۹