جهانیان : به رای کمیته انضباطی اعتراض خواهیم کرد/ مذاکره کننده اصلی نقل‌و‌انتقالات جویباری است