مردم البرز بیش از دو میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج پرداخت کردند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ آذر ۱۳۹۲

کرج - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز گفت: امسال مردم این استان ۵/۲ میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به زوج های جوان نیازمند پرداخت کرده اند .

منابع خبر