نماینده مجلس ایران: دوره دیکتاتوری تمام شده؛ جواب تظاهرات مسالمت آمیز مردم گلوله نیست!

نماینده مجلس ایران: دوره دیکتاتوری تمام شده؛ جواب تظاهرات مسالمت آمیز مردم گلوله نیست!
پیک ایران
پیک ایران - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهر : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: از مسئولین سوریه خواسته‌ایم با مردم خود که خواسته‌هایی دارند مدارا کنند. سید احمد آوایی در خصوص تحولات سوریه عنوان کرد: ما با مقامات سوری جلساتی داشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که با مردم خود مدارا کند و آزادی‌های مشروع را به مردم بدهند، ما معتقدیم جواب شعار و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم گلوله نیست و حکومت‌ها باید با مردم کنار آیند. (عکس سمت چپ از ایران است و نه سوریه) نماینده دزفول در مجلس و شورای اسلامی تصریح کرد: باید بپذیریم که دوره دیکتاتوری و زورمداری به سر آمده و حکومت‌های جابر، فردی و خانوادگی رو به افول هستند، سران مستبد منطقه و جهان باید بپذیرند که ملت‌های منطقه بیدار شده‌اند و بیش از این استبداد و خودکامگی سران خود را تحمل نخواهند کرد و مطمئنا اگر این حاکمان مستبد تغییر رویه ندهند و بخواهند بازهم با ایجاد خفقان و سرکوب به مسیر گذشته خود ادامه دهند بی‌شک ملت‌های‌شان آنها را از منصب قدرت به پائین خواهند کشید

منابع خبر