یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟

یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟
خدمت
جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

امشب در شصت و سومین مرحله یارانه نقدی مشخص خواهد شد که در اردیبهشت ماه چه کسانی از لیست دریافت یارانه نقدی خط خواهند خورد.

منابع خبر
یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟ جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟ تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟ خدمت - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
یارانه چه کسانی امشب قطع می‌‌شود؟ آفتاب - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵