اردوغان از آغاز عملیات نظامی در سوریه خبر داد

فرارو - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر